• Telefon : 091 300 8 600
  • Email : info@supremeosiguranje.hr

Dopunsko osiguranje

DOPUNSKO OSIGURANJE


Dopunskim zdravstvenim osiguranjem pokrivene su participacije:

• za izdavanje lijekova na recept
• u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• za specijalističke preglede
• za bolničko liječenje
• za dijagnostiku i laboratorijske pretrage
• za fizikalnu terapiju
• za usluge dentalne medicine
• za ortopedska i druga pomagala

Koje su pogodnosti kod ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja?

• rata već od …kn/mj.
• mogućnost ugovaranja pokrića za dopunske lijekove s B liste
• popusti na usluge u privatnim klinikama